1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve dört kitaptan oluşan 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında Aile Hukuku hükümleri düzenlenmiştir. Kanunda Aile Hukuku, üç kısma ayrılmıştır.

Bunlar; Evlilik Hukuku (Evlenme, Boşanma, Evliliğin Genel Hükümleri, Eşler Arasında Mal Rejimi); HISIMLIK (Soybağının Kurulması, Aile); VESAYET (Vesayet Düzeni, Vesayetin Yürütülmesi, Vesayetin Sona Ermesi)’tir.

Hukuk Büromuz, Aile Hukukunda da yoğun çalışmakta olup; uygulamada sıkça karşılaştığımız konular ve sorular aşağıdaki başlıklar altında; Kanun maddeleri, Yargıtay İçtihatları ve Doktrin göz önüne alınarak açıklanmıştır.