İş hukuku, esas olarak iş sözleşmesi ile çalışan işçilerle, onları çalıştıran işverenler arasındaki iikileri düzenlemektedir. Bu bağlamda, işverenin emir ve talimat organizasyonu içerisinde, işveren bağlı olarak çalışanlar iş hukuku kapsamına girmektedir. Kendi nam ve hesabına serbest çalışanlar, başkası ile anlaşarak çalışsalar da onların iş yapılanması ve emir- talimat otoritesi altına girmediklerinden, işçi sayılmazlar.

Prof. Dr. Sarper Süzek; iş hukukunun kapsamına giren konuları, iş hukukunun genel esasları, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ayırmaktadır. İş hukukunun konusu belirlenirken, sosyal güvenlik hukuku ile ilgisinin de ortaya konulması ve bağımsız bir hukuk dalı olsa da birlikte ele alınmalarında yarar bulunmaktadır.

Ülkemizde; halen 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüktedir.