Gelişen teknoloji internet ve sosyal medya hukuku alan ihtiyacını yaratmaktadır. Günümüzde iletişim araçlarından en önemlisi haline gelen internet, geleneksel medya ve iletişim araçlarının önüne geçmiştir. İnternetin hayatımıza katmış olduğu diğer bir kavram ise sosyal medyadır. Sosyal medya kişilerin internet üzerinde iletişim halinde bulunduğu fotoğraf, video, yazı ve ses paylaşımı yapabildiği geniş ve özgür bir iletişim alanıdır. Çeşitli uluslararası araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye’deki internet kullanıcılarının %95’den fazlasının en az bir sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya mecralar zamanla iletişim aracı olmanın ötesine geçerek günümüzde artık bir toplumsal mekan olmuştur.

Kişiler, sosyal medya üzerinde yaptıkları her bir paylaşım ve faaliyetten dolayı, hukuki ve cezai sorumluluk sahibi olmaktadır. Kişiler, sosyal medyayı kullanırken, hem toplumu ilgilendiren konulara yönelik hem de kişilerin özel hayatına yönelik hukuka aykırı faaliyetlerde bulunabilmektedir. Bu faaliyetler, sosyal medya vasıtasıyla işlenen internet suçları ve kişi ve kurumların özel hayatına ilişkin haklarının ihlali olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunun sonucunda internet ve sosyal medya hukuku alanı önem kazanmaktadır. Sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemler bir çok hukuk alanıyla ilgili olabilmektedir. Bunlar Ceza Hukukundan, Medeni Hukuka, Ticaret Hukukundan, Fikri Haklar Hukukuna, Kişisel verilerin korunması hukuku ve İnternet kanunu olarak adlandırabileceğimiz 5651 sayılı kanuna kadar birçok hukuk alanında söz konusu olabilmektedir.

Sosyal Medya ve İnternet alanında faaliyet gösterdiğimiz konular

   • İnternet ve sosyal medyadan hakaret
   • İnternet ve sosyal medyadan iftira (TCK Md. 267)
   • Sahte sosyal medya hesabı oluşturulması ve sahte hesap kullanımından kaynaklı şikayetler (Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması)
   • E-Mail Hacklenmesi yolu ile işlenen suçlar
   • Haberleşmenin engellenmesi (TCK Md. 124)
   • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK Md. 132)
   • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması(TCK Md. 133)
   • İnternet ve sosyal medyada özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK Md. 134)
   • Hayasızca hareketler (TCK Md. 225)
   • Sosyal medya ve internet üzerinden müstehcenlik (TCK Md. 226)
   • İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen cinsel suçlar
   • İnternette Yer sağlayıcı olanların sorumluluklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
   • İnternette İçerik sağlayıcı olanların sorumluluklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
   • Ti­carî amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­larından kaynaklanan uyuşmazlıklar
   • 5651 sayılı kanundan kaynaklı uyuşmazlıklar

Sosyal Medya ve İnternet alanına ilişkin blog yazılarımızı İnternet ve Sosyal Medya Hukuku Kategorisinden okuyabilir. Bu alandaki tüm sorunlarınız için İletişim Sayfası üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.